Luuk

Luuk is bekend met een afwijkend ringchromosoom 14 in alle cellen. Dit is van grote invloed op zijn geestelijke, lichamelijke en sociaal emotionele functioneren. Het belemmert hem sterk in zijn algehele ontwikkeling.
Toen Luuk een half jaar oud was, vond de huisarts een ruisje bij zijn hart. Dit is operatief verholpen.
Luuk kreeg bij vijftien maanden een heftige koortsstuip. Deze koortsstuip bleek achteraf een serie heftige epileptische aanvallen.
Op 2 jarige leeftijd is de diagnose gesteld dat het veertiende chromosoompaar bij Luuk afwijkt. Doordat er genetisch materiaal ontbreekt heeft zich een ring gevormd op één van de beide chromosoom strengen, vandaar de naam "Ring 14".
Door een combinatie van 4 medicijnen en het plaatsen van een NVS (Nervus Vagus Stimulator) zijn er bij Luuk sinds 2014 geen epileptische aanvallen meer waargenomen. Luuk is vervolgens geopereerd aan beide voeten en daarvan goed hersteld.

Luuk is een vrolijke jongen die naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs gaat waar hij op zijn niveau praktijkgericht dagelijkse zaken leert die voor anderen heel gewoon zijn.