Luuk

Luuk is bekend met een afwijkend ringchromosoom 14 in alle cellen. Dit is van grote invloed op zijn geestelijke, lichamelijke en sociaal emotionele functioneren. Het belemmert hem sterk in zijn algehele ontwikkeling.
Toen Luuk een half jaar oud was, vond de huisarts een ruisje bij zijn hart. Dit is operatief verholpen.
Luuk kreeg bij vijftien maanden een heftige koortsstuip. Deze koortsstuip blijkt achteraf een serie heftige epileptische aanvallen te zijn geweest.
Op 2 jarige leeftijd is de diagnose gesteld dat het veertiende chromosoompaar bij Luuk afwijkt. Doordat er genetisch materiaal ontbreekt heeft zich een ring gevormd op één van de beide chromosoom strengen, vandaar de naam Ring 14.
Door medicijnen is Luuk sinds 2014 vrij van epileptische aanvallen.

De ouders van Luuk komen in contact met een vrouw uit Italië via het Radboud in Nijmegen. Deze vrouw heeft een zoon met dezelfde diagnose als Luuk. Zij heeft in Italië Stichting Ring 14 opgericht en vervolgens de Internationale Ring 14. Onder deze overkoepelende stichting vallen nu zes landelijke stichtingen.
De ouders van Luuk en de leerkracht van Luuk hebben daarna deze stichting Ring 14 Nederland opgericht.