Missie en visie

Missie

Deze stichting is opgericht om familie, aanverwanten en zorgverleners zoveel mogelijk informatie beschikbaar te stellen over deze ongeneeslijke en zeldzame aandoening. 

De Nederlandse stichting is verbonden met Ring 14 international om gezamenlijk meer informatie te kunnen delen en gezamenlijk medisch onderzoek te kunnen bekostigen. 

Visie
Ons doel is om in Nederland bekendheid te geven aan het chromosoom 14 syndroom. Op deze manier hopen we dat een kind met het Ring 14 syndroom kan worden behandeld en op een aantal kenmerken medisch geholpen kan worden.
Samen willen wij er voor zorgen dat er behandelingen kunnen worden ontwikkeld voor alle chromosoom 14 aandoeningen.